Reklama pro Opičku
A pro SimčuVersace for H&M

16. prosince 2011 v 15:05 | Ashley |  móda a krása
Beze­sporu udá­lostí číslo jedna tento týden bylo uve­dení kolekce Dona­telly Ver­sace pro švéd­ský obchodní řetě­zec H&M. Obrov­ské tla­čenice, lidé ochotní vystát si i něko­lika­ho­di­nové fronty a rychle mize­jící zboží z pultů. Za hodinu vypro­dáno a večer si obchodníci mohou počí­tat tučné zisky. Je tomu však sku­tečně tak? Možná pře­kvapivě kolem spo­lu­práce obchodních řetězců a zná­mých módních návr­hářů se netočí až tak veliké sumy peněz jak by se mohlo zdát.
Hlavním důvo­dem proč známí návr­háři sahají po spo­lu­práci s velkými obchodními řetězci, ať už se jedná o H&M nebo Target není ani tak hono­rář jako obrov­ská medi­ální masáž, která se kolem uve­dení kolekce vytvoří. Nebu­deme cho­dit daleko a jako příklad si vez­měme aktuální kolekci Ver­sace pro H&M. Pomalu ale jasně vystup­ňované šílen­ství od prvního okamžiku zve­řejnění spo­lu­práce vyvr­cho­lilo velkou show v New Yorku za účasti desí­tek celebrit, které se svezly na vlně celo­svě­tového nadšení z kolekce, a když už i ony se oblé­kají do H&M, přes­tože pro ně není pro­blém si poří­dit oble­čení přímo z ate­li­éru Ver­sace, nestála by ta kolekce přeci jenom za vyzkou­šení? Odhoďme před­sudky a nárok na kva­litu. Nosí-​li tuto věc [doplňte jméno své oblí­bené celebrity] poří­dím si ji tak­též. Nosit návr­hář­ské kousky za zlo­mek ceny je módní a tak ve frontě postávaly dámy s kabel­kami Hér­mes, Louis Vuit­ton i Chanel.
Spo­lu­práce pro obě strany je výhodná pře­devším z důvodu, že tvoří jakýsi pomy­slný most děvami stranami, kde na straně jedné stojí luxusní kli­en­tela naku­pu­jící v butiku na Via Spiga a na té druhé mladé dívky, které za zlo­mek ceny dostanou možnost dotknout se věci, které je při­blíží do světa vysoké módy. Né, že by Ver­sace tímto docí­lilo toho, že kli­entky Dona­telly začnou naku­po­vat v H&M to roz­hodně né, lidé, kteří jméno Ver­sace nikdy nesly­šely, nebo řekněme, pouze z povzdáli (věřte nebo né, takových je spousta), se začnou o značku zají­mat a věhlas a pres­tiž módní značky ve veřejném pově­domí vzroste. Ver­sace navíc ohlá­silo návrat svojí haute couture show na letošní leden, to vše pak katapul­tovalo módní dům na pomy­slný módní vrchol - kdo by si to jenom pomys­lel, něko­lik sezón nazpět neje­den módní kri­tik před­ví­dal naopak postupný úpadek Gianniho odkazu.
Na druhou stranu nejde o devalvaci a zne­hodno­cení puncu pres­tiže značky? Tato otázka se musela mih­nout v hlavě mno­hým. Přeci jenom Ver­sace je považováno za syno­ny­mum ital­ského luxusu a nedo­stupnosti, podobně jako například Dior. K čemu je všechno to pozlátko kolem, když si mohu oble­čení Ver­sace nakou­pit v běžném obchodě za dostupné ceny? Zde je třeba značně odli­šit Ver­sace jako značku a Ver­sace jako módní návr­hářku. V obchodě si roz­hodně neku­pujeme Ver­sace (byť v mno­hém oble­čení jsou jedno­značně vidět tra­diční motivy) takové jaké si poří­díme ve znač­kovém butiku. Kupujeme si H&M na to není třeba zapo­menout a byť Dona­tella tvrdí, že se jedná o "sku­tečně" Ver­sace dostupné kaž­dému, jenom blázen by nabyl dojmu, že stejně tak "kva­litní" kousky by si poří­dil v butiku.
Spo­lu­práce s H&M v případě Ver­sace a i dalších návr­hářů je tak velmi chyt­rým mar­ke­tingo­vým tahem, ve kte­rém jde o peníze, kupo­divu až na posledním místě. Za svoji kolekci dostala Dona­tella hono­rář "pouhý" jeden milion ame­rických dolarů a to je suma, pro spo­lečnost jejíž tržby se počí­tají ve sta­mi­li­o­nech eur, sku­tečně jenom sym­bo­lická. Cena za zvednutí pově­domí o značce a následná super masivní reklamní kampaň je však nevyčíslitelná.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Click.....

...Click...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama